Общи условия

Димто Трейд ООД , ЕИК 201380664
Тодор Каблешков 26 App. 6
5500 Ловеч
България

Димто Трейд склад
Северна индустриална зона
5500 Ловеч

Представлявана от Борисов Владимир Иванов

контакт:

тел: +49 89 420 456 77

моб.: +49 171 206 75 30                   БЕЗПЛАТНО +49 171 206 75 30
е-мейл: sklad (at) dimtotrade.eu      БЕЗПЛАТНО +49 89 420 456 77

ДДС № BG 201380664

Управител: Борисов Владимир Иванов

Осъществявайки достъп до уеб страниците на Димто Трейд ООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници.

Съдържанието на уеб страниците на Димто Трейд ООД е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на Димто Трейд ООД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страниците на Димто Трейд ООД на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на Димто Трейд ООД за това.

Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Димто Трейд ООД не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.
Димто Трейд ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА,
ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ
ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА
КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ
ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ.
ДИМТО ТРЕЙД ООД НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ,
КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ
ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ
УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА,
ДОРИ АКО на ДИМТО ТРЕЙД ООД Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА ЗА
ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА
ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА
ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС.
ОТГОВОРНОСТТА НA ДИМТО ТРЕЙД ООД В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА
БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа ви Димто Трейд ООД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Димто Трейд ООД няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на Димто Трейд ООД, не предполага, че Димто Трейд ООД одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.

Димто Трейд ООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. Димто Трейд ООД може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

Димто Трейд ООД има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

С приемането на настоящите Общи Условия, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на Димто Трейд ООД изрично се съгласява на Димто Трейд ООД да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали, както и да получава обаждания от контактния център на Димто Трейд ООД.